กรณีศึกษา “รีจัส” เผยการทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยสร้างเม็ดเงิน และกระตุ้นเศรษฐกิจโลก มูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2030

จากการศึกษาเชิงสังคม-เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสถานที่ทำงาน พบว่า ภายในปี 2030 กระแสนิยมการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยสร้างเม็ดเงินให้เศรษฐกิจโลกสูงถึง 10.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลสำรวจของ Regus (รีจัส) ดังกล่าวนี้ ได้จัดทำและวิเคราะห์โดยนักเศรษฐศาสตร์อิสระ ซึ่งได้สำรวจข้อมูลในกลุ่มประเทศสำคัญทั้ง 16 ประเทศ เพื่อเจาะลึกถึงรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างละเอียดตั้งแต่ปัจจุบันตลอดจนถึงปี 2030

กรณีศึกษา Regus (รีจัส)

ผลประโยชน์ด้านระบบเศรษฐกิจ

จากผลสำรวจ รีจัส พบว่าการจ้างงานในกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วจะมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานที่ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นถึงร้อยละ 8-13 ภายในปี 2030 ทั้งนี้รูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้นจะช่วยประหยัดงบประมาณทางธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจสำคัญๆ ไปจนถึงห่วงโซ่อุปทาน

ผลประโยชน์สำคัญ ซึ่งองค์กรที่มีพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นได้รับ ได้แก่ ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจและส่วนบุคคลที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่ลดลง ตลอดจนเวลาในการเดินทางที่ประหยัดลงนับล้านชั่วโมง โดยปัจจัยเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มรวมให้แก่ระบบเศรษฐกิจอีกด้วย

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงมีการคาดการณ์ว่าประเทศจีนและอินเดียจะมีมูลค่าเพิ่มรวม (GVA) ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากพื้นที่การทำงานที่ยืดหยุ่น โดยมีแนวโน้มที่มูลค่าเพิ่มรวมในระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 193 และ ร้อยละ 141 ตามลำดับ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศจีน และ มากถึง 375.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศอินเดียในแต่ละปี ในขณะที่สหรัฐฯมีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มรวมจากรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นในระบบเศรษฐกิจน้อยกว่าเล็กน้อย ที่ร้อยละ 109 ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มรวมสูงสุดถึง 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล

จากผลการสำรวจยังพบว่าการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อตัวบุคคลด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นที่การทำงานที่ยืดหยุ่น มีแนวโน้มที่จะรักงานของตนเองมากกว่าผู้ที่ทำงานในแวดวงเดียวกันซึ่งต้องทำงานในพื้นที่ทำงานแบบเดิมมากถึงสองเท่า

ทั้งนี้เหตุผลที่สำคัญคือพื้นที่การทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถช่วยพวกเขาประหยัดเวลาได้มากขึ้น จากแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้คนจะเริ่มหันมาทำงานที่มีความยืดหยุ่นในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลงด้วยการทำงานได้จากสถานที่ต่างๆ จึงสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3.53 พันล้านชั่วโมง ภายในปี 2030 ซึ่งเทียบเท่ากับเวลาที่ใช้ไปในการทำงานแต่ละปีของคนทั่วไปจำนวนกว่า 2.01 ล้านคน

ผู้คนในประเทศจีน, สหรัฐฯ, อินเดีย และญี่ปุ่น สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางได้อย่างมหาศาลภายใต้สถานการณ์จำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบรวดเร็วนี้ โดยเหล่าพนักงานในประเทศจีนจะสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจนได้รับเวลากลับคืนมาถึงสองชั่วโมง ในขณะที่พนักงานในสหรัฐฯ ก็สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจนเทียบเท่ากับการได้รับวันหยุดเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบเต็มวัน

Regus Economic Study

คุณเอียน ฮอลเลทท์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มรีจัส กล่าวว่า “รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นนับเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ไม่เพียงสร้างประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ แต่ยังรวมไปถึงภาคสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้คนต่างเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจกว่าล้านองค์กรทั่วโลก

“นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นว่าสังคมของเราได้รับประโยชน์จากการทำงานอันยืดหยุ่นซึ่งทวีจำนวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปจนถึงปี 2030 ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการทำงานที่ยืดหยุ่นมีความสำคัญมากเพียงใดในช่วงทศวรรษที่กำลังจะมาถึง กลุ่มธุรกิจต่างๆ ควรมองเห็นถึงโอกาสสำคัญนี้เพื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมพื้นที่การทำงาน และร่วมมอบพื้นที่การทำงานที่มีความยืดหยุ่นให้แก่เหล่าพนักงานทั่วโลกต่อไป”

คุณสตีเฟ่น ลูคัส จากสถาบัน Development Economics เผยว่า “การสำรวจในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการทำงานที่ยืดหยุ่นสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมากมาย เริ่มตั้งแต่การช่วยให้ผู้คนได้รับเวลาส่วนตัวกลับคืนมามากยิ่งขึ้นไปจนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นการตอกย้ำได้อย่างดีว่ารูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจซึ่งภาคธุรกิจและผู้คนต่างๆจะได้พบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

คุณโนเอล โค้ก ผู้อำนวยการใหญ่ รีจัส ประจำประเทศไทย ไต้หวัน และเกาหลี เผยว่า “รีจัส ในประเทศไทยนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบธุรกิจ รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และเป็นฐานในการรุกสู่ตลาด ASEAN โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯ นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจ e-Commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งธุรกิจประเภท Start Up ซึ่งเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งตอบรับอย่างยิ่งกับบริการพื้นที่การทำงานอันยืดหยุ่นจากรีจัส ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยการ “ประหยัดค่าใช้จ่าย” การสร้าง “ประสิทธิภาพ” ให้กับบุคลากรและหนุนให้ธุรกิจ “เติบโต” ได้อย่างยั่งยืน”

รีจัส พื้นที่บริการสำนักงานให้เช่านั้นมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมกว่า 21 แห่งทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ และศรีราชา ซึ่งล่าสุดได้ขยายสาขาที่ 21 บนชั้น 30 ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีจัส สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.regus.co.th

สรุปเนื้อหาโดยย่อ

 • ผลสำรวจของ Regus (รีจัส) วิเคราะห์เชิงสังคม-เศรษฐกิจเกี่ยวกับผลกระทบต่อจากการทำงานที่ยืดหยุ่นใน 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
 • ภายในปี 2030 การทำงานที่ยืดหยุ่นจะสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของ 16 ประเทศสูงถึง04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่า GDP ปัจจุบันของญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกัน
  • ภายในปี 2030 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งมากกว่า GDP ปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 20 และมากกว่า GDP ของเยอรมนีในปัจจุบัน
  • สัดส่วนของผู้คนที่ทำงานอย่างยืดหยุ่นในจีนจะยังคงมีจำนวนน้อยอยู่เมื่อเทียบกับส่วนอื่น แต่กลับช่วยสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันในระดับสูงสุดถึงร้อยละ 193 ในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2017 ซึ่งคิดมูลค่าโดยรวมมหาศาลถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • ภายในปี 2030 การทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้ผู้คนในระบบเศรษฐกิจ 16 ประเทศประหยัดเวลาเดินทางได้ถึง5 พันล้านชั่วโมง
  • หากมีผู้ที่ทำงานแบบยืดหยุ่นในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น จะสามารถประหยัดเวลาได้เกือบ 960 ล้านชั่วโมง ซึ่งจะเท่ากับมีวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกเกือบหนึ่งวันสำหรับผู้ทำงานแต่ละคนในสหรัฐอเมริกา
  • จีนก็มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์มหาศาลจากการประหยัดเวลา ซึ่งจะทำให้ได้รับเวลาที่ใช้ในการเดินทางกลับมาคืนมา4 พันล้านชั่วโมงผ่านการทำงานที่ยืดหยุ่น

เกี่ยวกับ Regus
https://www.regus.co.th/en-gb
www.linkedin.com/company/regus

หากบทความนี้มีประโยชน์ แชร์ให้กับเพื่อน หรือคนรู้จักที่กำลังมองหาข้อมูลนี้อยู่
อัพเดทข่าวสาร รีวิวโครงการใหม่ บทความที่น่าสนใจ ผ่านทางช่องทาง

1.Add friend ค้นหาใน LINE : @thelivinginsight (มี@นำหน้า) หรือกดปุ่มด้านล่าง
line thelivinginsight.com
2.แฟนเพจ กดไลท์แฟนเพจ > กดติดตาม (เห็นโพสก่อน / see first) เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาร หรือกดปุ่มด้านล่างนี้ (อย่าลืมตั้งค่า เห็นโพสก่อน / see first ด้วยนะครับ)


มีสมาชิกใหม่ และโพสใหม่ +1,000 ในสัปดาห์นี้ เข้ากลุ่ม