“ยิปซัมตราช้าง” ร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ปี 2561 พร้อมถ่ายทอดความรู้ ในงาน “Building Materials Lecture Series..รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง” ให้กับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตขึ้น วงการวัสดุก่อสร้างไทยก็เช่นเดียวกัน ทำให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก และผู้ซึ่งอยู่ในแวดวงฯ มากขึ้น จะเห็นได้จากชิ้นงานต่างๆ ถูกออกแบบและผลิตให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงระยะเวลา และคุณภาพ

Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามเรามักได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริโภค เกี่ยวกับการจัดการและป้องกันปัญหาด้านเสียงรบกวน ซึ่งผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวถูกนำมาพูดคุยกันในวงกว้างและเป็นที่ถกเถียงกันของผู้เชี่ยวชาญถึงความพยายามที่จะกำหนดมาตรฐานเรื่องการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้างของประเทศไทย

ประกอบกับความเป็นเมืองที่หนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ทำให้ผลกระทบจากปัญหาคุณภาพเสียงมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น ปัญหาการร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจาก ห้องชุดข้างเคียงในคอนโดมิเนียม ปัญหาอาคารเรียนที่เสียงสะท้อนรบกวนเรียนการสอนหนังสือ หรือปัญหาเสียงรบกวนจากการจราจร เป็นต้น

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงได้ริเริ่มและจัดทำโครงการเพื่อกำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้างของประเทศไทย และ “ยิปซัมตราช้าง” ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวพร้อมกับร่วมจัดทำ “คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคารปี 2561” ทั้งยังได้โอกาสเป็นหนึ่งในวิทยากรถ่ายทอดและเผยแพร่ทักษะและความรู้ในงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้าง ในงาน Building Materials Lecture Series..รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง” ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (Yutthasak Prusmatekul)

นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมา “ยิปซัมตราช้าง” มีส่วนในการสร้าง และแนะนำความรู้ด้านการออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ให้กับสถาปนิก มัณฑนากร รวมทั้งผู้ประกอบการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากสภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีความเป็นเมืองที่หนาแน่นขึ้น ทำให้ผลกระทบจากปัญหาคุณภาพเสียงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะช่วยแก้ไขและลดการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ในวงกว้าง จึงได้เข้าหารือและร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ พูดคุยถึงแนวทางที่จะจัดทำและเผยแพร่ความรู้และมาตรฐานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานฯ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งหนึ่งในคณะทำงานฯ มียิปซัมตราช้าง เข้าร่วมในการจัดทำ “ คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ปี 2561 ” ที่มีเนื้อหากระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบ หรือเพิ่มเติมความรู้ สำหรับสถาปนิก มัณฑนากร หรือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ”

ยิปซัมตราช้าง คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคารปี 2561

“ในครั้งนี้ “ยิปซัมตราช้าง” นอกจากได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือดังกล่าว ยังเป็นหนึ่งในวิทยากรบรรยายในงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเป็นมาตรฐานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดทำคู่มือฯ นั้นทางบริษัทฯ ให้ข้อมูลโดยคำนึงถึงความถูกต้องในด้านวิชาการเป็นหลักผสมผสานกับที่ข้อคิดจากประสบการณ์และการใช้งานจริงในวงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯนี้ จะเกิดประโยชน์กับวงการก่อสร้างของประเทศไทยอย่างกว้างขวางต่อไป และหากในอนาคต บริษัทฯ สามารถที่จะช่วยให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมในด้านอื่นๆ “ยิปซัมตราช้าง” ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะริเริ่ม หรือสานต่จนสำเร็จลุล่วง ดังเช่นนี้ต่อไป ” นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

หากบทความนี้มีประโยชน์ แชร์ให้กับเพื่อน หรือคนรู้จักที่กำลังมองหาข้อมูลนี้อยู่
อัพเดทข่าวสาร รีวิวโครงการใหม่ บทความที่น่าสนใจ ผ่านทางช่องทาง

1.Add friend ค้นหาใน LINE : @thelivinginsight (มี@นำหน้า) หรือกดปุ่มด้านล่าง
line thelivinginsight.com
2.แฟนเพจ กดไลท์แฟนเพจ > กดติดตาม (เห็นโพสก่อน / see first) เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาร หรือกดปุ่มด้านล่างนี้ (อย่าลืมตั้งค่า เห็นโพสก่อน / see first ด้วยนะครับ)


มีสมาชิกใหม่ และโพสใหม่ +1,000 ในสัปดาห์นี้ เข้ากลุ่ม